About

Kristýna Štuková

*1982 in Czech Republic

Sports photography is unexplored territory for me so I decided to investigate. And because it offered me the opportunity to take a photos of mountain bikers, I take a photos of mountain bikers…

More of my works: mojekris.net

  • photography
  • graphics
  • free art

Sportovní fotografie je pro mě neprobádané území, takže jsem se rozhodla ho prozkoumat. Protože se mi naskytla příležitost fotit bikery na horských kolech, fotím bikery na horakých kolech…

Více mých prací na mojekris.net

  • fotografie
  • grafika
  • volná tvorba